ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την οντολογική θεωρία των τεσσάρων στοιχείων, όλος ο κόσμος δομείται θεμελιακά από τέσσερα βασικά στοιχεία. Από αυτά, τις αλληλεπιδράσεις και τις αναμείξεις τους, οικοδομούνται όλα τα υλικά και άυλα, ορατά και αόρατα αντικείμενα του Σύμπαντος. Τα τέσσερα στοιχεία έχουν τα εξής ονόματα :

η Φωτιά (μηχανικά extreme sport)
ο Αέρας
το Νερό
η Γη

Έτσι και η BOA σας δίνει  την δυνατότητα να κάνετε όποια δραστηριότητα θέλετε, επιλέγοντας σπορ του αέρα, του νερού, της γης, αλλά ακόμα και της  φωτιάς.

TOP